Od poniedziałku do soboty

08.00 - 18.00

Zamów szkolenie

504 115 079

Zawodowa
kadra

Firmę PARAMEDIKO prowadzą aktywni zawodowo ratownicy medyczni oraz doświadczeni instruktorzy pierwszej pomocy.

Zakres

materiału

Nasze kursy obejmują wszystkie przypadki, jakie zdarzyć się mogą na co dzień. Opierają się na wiedzy praktycznej i ćwiczeniach.

Wycena kursu za darmo!

W przypadku niestandardowych warunków prowadzenia szkolenia, jego cenę ustalamy indywidualnie w porozumieniu z klientem.

KURS ZAAWANSOWANY (9h dydaktycznych)

Z myślą o tych, którzy pragną pogłębić swoje umiejętności oraz zapoznać się przyrządowymi metodami udzielania pierwszej pomocy stworzyliśmy dla Państwa zaawansowany kurs pierwszej pomocy. Jest to kurs, który szczególnie przydaje się w zakładach pracy o podwyższonym ryzyku wypadków i zaopatrzonych w odpowiedni sprzęt ratowniczy taki jak: kołnierze, deski ortopedyczne, nosze podbierakowe, worki samorozprężalne, unieruchamiacze pneumatyczne i próżniowe. Niebagatelne znaczenie ma specjalny zestaw pozoracji wypadków, wymagający od uczestników sprawnego działania zespołowego.

Zalecana liczba osób: 8-12

Paramediko - kursy szkolenia pierwszej pomocy Warszawa


Program kursu zaawansowanego dla grup zorganizowanych:

1. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.

2. Etapy udzielania pierwszej pomocy.

3. Zabezpieczenie miejsca wypadku (wypadki komunikacyjne).

4. Ocena stanu poszkodowanego.

5. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

6. Ewakuacja poszkodowanego.

7. Zastosowanie rurki ustno-gardłowej.

8. Zakładanie kołnierza ortopedycznego.

9. Postępowanie z poszkodowanym motocyklista.

10. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

11. Pokaz AED.

12. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

13. Unieruchamianie kończyn.

14. Unieruchamianie ciała.

15. Zatrucia.

16. Odmrożenia/Hipotermia.

Galeria