Od poniedziałku do soboty

08.00 - 18.00

Zamów szkolenie

504 115 079

Zawodowa
kadra

Firmę PARAMEDIKO prowadzą aktywni zawodowo ratownicy medyczni oraz doświadczeni instruktorzy pierwszej pomocy.

Zakres

materiału

Nasze kursy obejmują wszystkie przypadki, jakie zdarzyć się mogą na co dzień. Opierają się na wiedzy praktycznej i ćwiczeniach.

Wycena kursu za darmo!

W przypadku niestandardowych warunków prowadzenia szkolenia, jego cenę ustalamy indywidualnie w porozumieniu z klientem.

KURS PODSTAWOWY (14h dydaktycznych)

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla tych firm i instytucji, które pragną w wszechstronny sposób podnieść kwalifikacje swoich pracowników z pierwszej pomocy. Zapewnia dokładne omówienie wszystkich zagadnień oraz kilkukrotne przećwiczenie ich przez uczestników. Osoba, która ukończyła nasz podstawowy kurs pierwszej pomocy jest znakomicie przygotowana do udzielania pomocy nawet w bardziej skomplikowanych przypadkach. Dzięki odrębnemu egzaminowi, uczestnicy uczą się także udzielania pomocy podczas stresu, co stanowi doskonały trening przed ratowaniem w realnej sytuacji. Każdy uczestnik, który pomyślnie zaliczy część teoretyczną i praktyczną egzaminu otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Kurs podstawowy stanowi znakomite rozwiązanie dla osób, które chcą być przygotowane do sprawnego udzielania pierwszej pomocy w realnych sytuacjach.

Zalecana liczba osób: 10-15

  • Paramediko - kursy szkolenia pierwszej pomocy Warszawa Bogaty program szkolenia
  • Paramediko - kursy szkolenia pierwszej pomocy Warszawa Znaczna liczba ćwiczeń

Paramediko - kursy szkolenia pierwszej pomocy Warszawa


Program kursu podstawowego dla grup zorganizowanych:

1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych - ćwiczenia.

3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym - ćwiczenia.

4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.

5. Nagłe zachorowania - omdlenia, atak serca, padaczka, udary.

6. Zakrztuszenia - ćwiczenia.

7. Krwotoki i amputacje - ćwiczenia.

8. Poważne rany - ćwiczenia.

9. Poważne oparzenia - ćwiczenia.

10. Złamania i zwichnięcia - ćwiczenia.

11. Urazy kręgosłupa - ćwiczenia.

12. Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Galeria