Od poniedziałku do soboty

08.00 - 18.00

Zamów szkolenie

504 115 079

Zawodowa
kadra

Firmę PARAMEDIKO prowadzą aktywni zawodowo ratownicy medyczni oraz doświadczeni instruktorzy pierwszej pomocy.

Zakres

materiału

Nasze kursy obejmują wszystkie przypadki, jakie zdarzyć się mogą na co dzień. Opierają się na wiedzy praktycznej i ćwiczeniach.

Wycena kursu za darmo!

W przypadku niestandardowych warunków prowadzenia szkolenia, jego cenę ustalamy indywidualnie w porozumieniu z klientem.

KURS BLS/AED (3h)

Kurs BLS/AED ograniczony jest do nauki postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym - zarówno oddychającym, jak i bez oddechu. Uczestnik szkolenia dowiaduje się, w jaki sposób prawidłowo sprawdzić czynności życiowe osoby poszkodowanej oraz jakie decyzje podjąć w pierwszych minutach na miejscu zdarzenia. Najważniejszą umiejętnością zdobytą podczas trwania kursu jest przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej (RKO/PPŻ) oraz wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) w sposób bezpieczny. Omówiony szczegółowo zostaje "łańcuch przeżycia", a także znaczenie umożliwienia wczesnej defibrylacji poszkodowanego.

Zalecana liczba osób: 15-20

  • Paramediko - kursy szkolenia pierwszej pomocy Warszawa Krótki czas szkolenia
  • Paramediko - kursy szkolenia pierwszej pomocy Warszawa Szkoleniowe AED renomowanej firmy

Paramediko - kursy szkolenia pierwszej pomocy Warszawa


Program kursu BLS/AED dla grup zorganizowanych:

1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.

2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych - ćwiczenia.

3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym - ćwiczenia.

4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.

5. Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) - instruktaż i pokaz.

6. Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Galeria